Odškodnine in refundacijski zahtevki

Ali ste prejeli refundacijski zahtevek za povračilo škode (zaradi poškodbe pri delu) s strani ZZZS in/ali ZPIZ-a?

Nudimo vam strokovno svetovanje in pomoč pri reševanju odškodninah in regresnih zahtevkih.

Kliknite na kontakt

Vse več je regresnih zahtevkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje oz. zavarovalnic do delodajalcev za nezgode pri delu. Zavod za zdravstveno zavarovanje lahko zahteva, da povzročeno škodo povrne delodajelec na podlagi 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ (Ur.l. RS, št. 72/2006), ki pravi:

 

  1. Zavod ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrne delodajalec, če je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.
  2.  

  3.  Zavod ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrne delodajalec tudi, če nastane škoda zaradi tega, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega zdravstvenega pregleda z osebo, ki zdravstveno ni bila sposobna za opravljanje določenih del oziroma nalog, kar se je pozneje ugotovilo z zdravstvenim pregledom...Zavod v Sloveniji od delodajalcev terja milijone evrov za odškonine… Več preberite na temlinku.