Zakonodaja

V Sloveniji je področje varnosti in zdravja pri delu urejeno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) začne veljati šest mesecev od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije (december 2011). Do takrat velja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

PRAVILNIKI:

UREDBE:

  • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05)
  • Uredba o merilih in kriterijih za določitev delovnih mest, za katera je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 56/03)

Požarno varstvo

PRAVILNIKI:

ODREDBA:

Nevarne kemikalije

Delovna razmerja in socialno varstvo