Požarna varnost

69 % požarov se zgodi zaradi neustrezne požarne zaščite ali neznanja ljudi!!!

Imamo pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, št.: 8450 – 78/2014-2-DGZR, z dne 03.07.2014, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje

 • organiziranje in izvajanje usposabljanj za varstvo pred požarom;
 • izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije;
 • izvajanje drugih ukrepo varstva pred požarom.

VARSTVO PRED POŽARI

Nudimo vam naslednje storitve:

 • Izdelava požarno varnostnih poročil
 • Izdelava požarnega reda
 • Izdelava požarnega načrta in načrta evakuacije
 • Izdelava ocene požarne ogroženosti
 • Izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov varstva pred požarom
 • Pripravljanje in izvajanje usposabljanj zaposlenih za varstvo pred požarom
 • Usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Vodenje zakonsko predpisanih evidenc
 • Iščemo za vas najugodneje rešitve
 • Svetovanje pri  projektiranju in izvedbi požarno varnostnih sistemov
 • Svetovanje pri obdobnih pregledih opreme za gašenje začetnih požarov
 • Obveščamo vas o novostih in vam svetujemo glede nove zakonodaje s podočja varstva pred požari, novih pristopov,..